Несие тарихы субъектісінің несие есебін алушыға несие есебін беруге келісімі

Несие тарихы субъектісінің несие есебін алушыға несие есебін беруге келісімі

«күні» ай ЖЖ жыл, жергілікті уақыт ** сағат ** минут..                    

Жеке тұлға үшін

Осы құжат арқылы, _____________________________________________ ,
Туған күні мен орны: ______________________________________________

тұрғылықты мекен-жайы: __________________________________________,

ЖСН ___________________, жеке куәлігі ______________________,

оның қаржылық және мүліктік сипаттағы өзге міндеттемелері туралы ҚР барлық кредиттік бюроларындағы ақпарат және болашақта келіп түсетін ақпарат осы келісімді қабылдаған кредиттік бюро(лар)ға ашылатынына келісімін береді

Тегі / Фамилия,
Аты / Имя,
Әкесінің / Отчество,
Қолы / Подпись                                                                                                             


 

 

Арызды қабылдадым

«Aventus Kazakhstan (Авентус Қазақстан)» ЖШС

Есеналина Шолпан Егуаровна

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы,

Байзақов көшесі, 125/185 үй, 303, 303 А кеңсесі

БСН 161040026502

Қолы